Links

In de zomer van 2012 heb ik op het Meertens Instituut meegewerkt aan de oprichting van de Taaldetector, een app die aan de hand van vragen over syntaxis, morfologie en lexicale items erachter probeert te komen welk Nederlands dialect jij spreekt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s